стихотворения · Албена Тодорова

за успокоение

 

за успокоение

ставам чужда на себе си
това е добре
някому някъде може би
ставам отново близка