стихотворения · Албена Тодорова

Относно

 

фотография: Десислава Банкова

Лиценз

Йоу, насърчавам некомерсиалното използване на извадки от съдържанието, които да се цитират и коментират, с обратна препратка към този сайт — на това е базиран интернет. Моля, не препубликувайте частично или изцяло текст на друг сайт без линк насам; това не е честна употреба и е в мой ущърб, понеже прекъсва връзката между мен и текстовете. Благодаря за коректността.

Би било чудесно да ме информирате ако използвате съдържание от “стихотворения” посредством RSS емисии за друг публично достъпен сайт.

Ако имате допълнителни въпроси или е необходимо уточнение — питайте смело.