стихотворения · Албена Тодорова

за разлика от дърветата

 

за разлика от дърветата
нашите корени
често пъти
сочат навън