стихотворения · Албена Тодорова

в хладилника на дядо

 

в хладилника на дядо
шоколадите
скрити от баба
са надживяли
и двамата