стихотворения · Албена Тодорова

толкова тежко

 

толкова тежко
и толкова леко
да простиш на майка си
малко стъпала
са по-стръмни