стихотворения · Албена Тодорова

София – хиляда стъпки на място в очакване

 

София — хиляда стъпки на място в очакване
София — минало време в минало време
София, чакаща милувките на колене и длани
хлъзгава под листата и снощния сняг
София — банките са повече от новородените
София — два лева и оранжев ключ в джоба
София — само минавам оттук
София — всички заминаха
София живее далеч от повечето си изследователи
още по-далеч от всички властимащи
София през зъби
София на несъбраните дългове
София — мраморни прашни плочи с антифашисти
и молекулярни биолози
София нежно подсеща, че ще вали
София — проблемите изникват като бариери
понякога току между краката ни
София
мигнала на снимката
или все гледа другаде