стихотворения · Албена Тодорова

само локвите между коловозите

 

само локвите между коловозите
гледат небето
всички останали
гледаме локвите