стихотворения · Албена Тодорова

разстояния натягат връзките

 

разстояния натягат връзките
там, където не достига любов,
поезия бликва през процепите