стихотворения · Албена Тодорова

разстоянията

 

разстоянията
са вътре в нас
слагаме хора на другия край
и наричаме това
връзка