стихотворения · Албена Тодорова

през лятото умирате

 

през лятото умирате
(а татко умря през май, но панихидите всичките бяха лятно време)
през лятото умирате, които
оставяте следи след себе си
през лятото, което се разтяга
прегръща календара и е август
един такъв горещ и вечен август
и колкото и да откъсвам
листа от календара
август е