стихотворения · Албена Тодорова

под юргана облаци

 

под юргана облаци
сънливо шава изгревът
скоро
в чорапите на февруари
ще протрие дупки
пролетта