стихотворения · Албена Тодорова

не ти се радвам първа

 

не ти се радвам първа
когато връщаш стари връзки
когато ми подаваш шепа камъни
да мятаме във вировете на отминалото
не те поисквам тутакси
не търся пътища
опъвам кожата ти на стената
и вечер, изгасили лампите,
една във друга търсим вдъхновение