стихотворения · Албена Тодорова

навън пеят птички

 

навън пеят птички

като се заслушам, не мога да кажа
навън ли пеят
вътре ли