стихотворения · Албена Тодорова

наблюдения от последните дни

 

наблюдения от последните дни

любовниците сядат един срещу
друг гаджетата — един до друг
a съпрузите така, че да не си пречат