стихотворения · Албена Тодорова

на слизане

 

на слизане
раницата е зинала
презрително като джебчията
старал се напразно

е, книги