стихотворения · Албена Тодорова

На М.

 

без теб
софия ще бъде
изгубен чорап
обърната кофа за боклук
ланшна скилидка чесън
неуют
приемната на лекар с лоша слава
опустошено крайче хляб
кънтене
празна