стихотворения · Албена Тодорова

може мислите да криволичат

 

може мислите да криволичат
поне бръчките са прави
като стрелки