стихотворения · Албена Тодорова

едно време

 

едно време
се сърдехме, че мама разтребва стаята ни
днес
плащаме на чужди майки да го правят
вместо нас