стихотворения · Албена Тодорова

една от най-хубавите врати в живота

 

една от най-хубавите врати в живота
затварям между себе си
и
опитите да се харесам
да беше само една
да беше само веднъж