стихотворения · Албена Тодорова

дива джанка

 

дива джанка
натежала от сладост и сок
туп в прахта

при сестрите си
години наред
слънцето
реше пътя между скалите