стихотворения · Албена Тодорова

целият перон зяпнал

 

целият перон зяпнал
само двамата слепи не виждат
как всички гледат
тях