стихотворения · Албена Тодорова

бъбреците тежат

 

бъбреците тежат
повече от камъните
в които се превръщат
с времето
остаряваме
без това да е лошо
натежаваме
неравномерно
към земята
значи може би някъде вътрешно
искаме в нея.